คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

의심스럽다

ภาษาไทยพิรุธ, น่าสงสัย

คำอ่าน [อึย-ชิม-ซือ-รอบ-ตะ]

ตัวอย่าง 그의 행동이 의심스럽다 [คือ-เอ เฮง-โท-งี อึย-ชิม-ซือ-รอบ-ตะ] แปลว่า ท่าทางของเขาน่าสงสัย

Posted on by Admin

ภาษาไทยน่าสงสัย

Posted on by Admin

ภาษาไทยหวาดระแวง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 의심스럽다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 의심스럽다 ภาษาเกาหลี พิรุธ, น่าสงสัย คำอ่าน [อึย-ชิม-ซือ-รอบ-ตะ] ตัวอย่าง 그의 행동이 의심스럽다 [คือ-เอ เฮง-โท-งี อึย-ชิม-ซือ-รอบ-ตะ] แปลว่า ท่าทางของเขาน่าสงสัย
  • 의심스럽다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 의심스럽다 ภาษาเกาหลี น่าสงสัย
  • 의심스럽다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 의심스럽다 ภาษาเกาหลี หวาดระแวง

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "의심스럽다"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"