คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

유행

ภาษาไทยแฟชั่น

Posted on by Admin

ภาษาไทยสมัยนิยม, แฟชั่น

คำอ่าน [ยู-เฮง]

ตัวอย่าง 유행에 뒤쳐지다 [ยู-เฮ-เง ทวี-ชยอ-จี-ดา] แปลว่า ล้าสมัย

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 유행 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 유행 ภาษาเกาหลี แฟชั่น
  • 유행 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 유행 ภาษาเกาหลี สมัยนิยม, แฟชั่น คำอ่าน [ยู-เฮง] ตัวอย่าง 유행에 뒤쳐지다 [ยู-เฮ-เง ทวี-ชยอ-จี-ดา] แปลว่า ล้าสมัย

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "유행"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"