คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

열쇠 고리

ภาษาไทยพวงกุญแจ

คำอ่าน [ยอล-ชเว โค-รี]

ภาษาไทยพวงกุญแจ

 ภาพประกอบ

  • 열쇠 고리 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 열쇠 고리 ภาษาเกาหลี พวงกุญแจ คำอ่าน [ยอล-ชเว โค-รี]
  • 열쇠 고리 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 열쇠 고리 ภาษาเกาหลี พวงกุญแจ

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

กุญแจ พนมมือ พนักงงาน, ลูกจ้าง พนักงานดับเพลิง พนัน พยากรณ์อากาศ พยางค์ พยายาม พ้น รูกุญแจ ลูกกุญแจ แม่กุญแจ, กุญแจ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "열쇠 고리"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"