คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

에너지

ภาษาไทยพลังงาน

คำอ่าน [เอ-นอ-จี]

 ภาพประกอบ

  • 에너지 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 에너지 ภาษาเกาหลี พลังงาน คำอ่าน [เอ-นอ-จี]

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

พนมมือ พนักงงาน, ลูกจ้าง พนักงานดับเพลิง พนัน พยากรณ์อากาศ พยางค์ พยายาม พรมน้ำ พระ พร้อมกัน เวลาเดียวกัน พลังงาน พ้น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "에너지"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"