คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

손수건

ภาษาไทยผ้าเช็ดมือ

คำอ่าน [ซน-ซู-กอน]

Posted on by Admin

ภาษาไทยผ้าเช็ดหน้า

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 손수건 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 손수건 ภาษาเกาหลี ผ้าเช็ดมือ คำอ่าน [ซน-ซู-กอน]
  • 손수건 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 손수건 ภาษาเกาหลี ผ้าเช็ดหน้า

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "손수건"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"