คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

선풍기

ภาษาไทยพัดลม

คำอ่าน [ซอน-พุง-กี]

Posted on by Admin

ภาษาไทยพัดลม

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 선풍기 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 선풍기 ภาษาเกาหลี พัดลม คำอ่าน [ซอน-พุง-กี]
  • 선풍기 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 선풍기 ภาษาเกาหลี พัดลม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "선풍기"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"