คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

섞다

ภาษาไทยผสม, คลุก

คำอ่าน [ซอก-ตะ]

ตัวอย่าง 기름과 물을 섞다 [คี-รึม-กวา มู-รึล ซอก-ตะ] แปลว่า ผสมน้ำมันกับน้ำ

Posted on by Admin

ภาษาไทยครุก

ตัวอย่าง 양념을 섞다 [ยัง-นยอ-มึล ซอก-ตะ] แปลว่า ครุกเครื่องปรุง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 섞다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 섞다 ภาษาเกาหลี ผสม, คลุก คำอ่าน [ซอก-ตะ] ตัวอย่าง 기름과 물을 섞다 [คี-รึม-กวา มู-รึล ซอก-ตะ] แปลว่า ผสมน้ำมันกับน้ำ
  • 섞다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 섞다 ภาษาเกาหลี ครุก ตัวอย่าง 양념을 섞다 [ยัง-นยอ-มึล ซอก-ตะ] แปลว่า ครุกเครื่องปรุง

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "섞다"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"