คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

부풀다

ภาษาไทยฟู

คำอ่าน [พู-พุล-ดา]

ตัวอย่าง 빵이 부풀다 [ปา-งี พู-พุล-ดา] แปลว่า ขนมปังฟู

Posted on by Admin

ภาษาไทยฟู

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 부풀다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 부풀다 ภาษาเกาหลี ฟู คำอ่าน [พู-พุล-ดา] ตัวอย่าง 빵이 부풀다 [ปา-งี พู-พุล-ดา] แปลว่า ขนมปังฟู
  • 부풀다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 부풀다 ภาษาเกาหลี ฟู

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "부풀다"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"