คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

뵙다

ภาษาไทยพบ(คำสุภาพ)

คำอ่าน [พเวบ-ตะ]

ตัวอย่าง 삼촌을 뵙다 [ซัม-โช-นึล พเวบ-ตะ] แปลว่า พบคุณน้า

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 뵙다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 뵙다 ภาษาเกาหลี พบ(คำสุภาพ) คำอ่าน [พเวบ-ตะ] ตัวอย่าง 삼촌을 뵙다 [ซัม-โช-นึล พเวบ-ตะ] แปลว่า พบคุณน้า

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "뵙다"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"