คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

보석

ภาษาไทยเพชรพลอย, อัญมณี

คำอ่าน [โพ-ซอก]

Posted on by Admin

ภาษาไทยพลอย

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 보석 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 보석 ภาษาเกาหลี เพชรพลอย, อัญมณี คำอ่าน [โพ-ซอก]
  • 보석 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 보석 ภาษาเกาหลี พลอย

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "보석"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"