คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

발바닥

ภาษาไทยฝ่าเท้า

คำอ่าน [พัล-บา-ดัก]

Posted on by Admin

ภาษาไทยฝ่าเท่า

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 발바닥 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 발바닥 ภาษาเกาหลี ฝ่าเท้า คำอ่าน [พัล-บา-ดัก]
  • 발바닥 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 발바닥 ภาษาเกาหลี ฝ่าเท่า

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "발바닥"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"