คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

민요

ภาษาไทยเพลงพื้นบ้าน, เพลงพื้นเมือง

คำอ่าน [มี-นโย]

ตัวอย่าง 한국 민요 [ฮัน-กุก มิ-นโย] แปลว่า เพลงพื้นบ้านเกาหลี

ภาษาไทยเพลงพื้นเมือง

 ภาพประกอบ

  • 민요 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 민요 ภาษาเกาหลี เพลงพื้นบ้าน, เพลงพื้นเมือง คำอ่าน [มี-นโย] ตัวอย่าง 한국 민요 [ฮัน-กุก มิ-นโย] แปลว่า เพลงพื้นบ้านเกาหลี
  • 민요 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 민요 ภาษาเกาหลี เพลงพื้นเมือง

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

นักแต่งเพลง เกรงกลัว เกรงใจ เก็บ เก็บ, เก็บไว้ เก็บกวาด เก่ง เพลง เพลงกล่อมเด็ก เพลงชาติ เพลงที่ได้รับความนิยม แต่งเพลง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "민요"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"