คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

묻다, 매장하다

ภาษาไทยฝัง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 묻다, 매장하다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 묻다, 매장하다 ภาษาเกาหลี ฝัง

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "묻다, 매장하다"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"