คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

묻다

ภาษาไทยฝัง, เปื้อน, ถาม

คำอ่าน [มุด-ตะ]

ตัวอย่าง 보물을 땅속에 묻아 [โบ-มุ-รึล ตัง-โซ-เก มุ-ดา] แปลว่า ฝังสมบัติไว้ใต้ดิน; 흙이 옷에 땅속에 묻다 [ฮึล-กี โอ-เซ ตัง-โซ-เก มุด-ตะ] แปลว่า ดินเปื้อนเสื้อ; 전화번호를 묻다 [ชอน-ฮวา-บอน-โฮ-รึล มุด-ตะ] แปลว่า ถามเบอร์โทรศัพท์

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 묻다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 묻다 ภาษาเกาหลี ฝัง, เปื้อน, ถาม คำอ่าน [มุด-ตะ] ตัวอย่าง 보물을 땅속에 묻아 [โบ-มุ-รึล ตัง-โซ-เก มุ-ดา] แปลว่า ฝังสมบัติไว้ใต้ดิน; 흙이 옷에 땅속에 묻다 [ฮึล-กี โอ-เซ ตัง-โซ-เก มุด-ตะ] แปลว่า ดินเปื้อนเสื้อ; 전화번호를 묻다 [ชอน-ฮวา-บอน-โฮ-รึล มุด-ตะ] แปลว่า ถามเบอร์โทรศัพท์

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "묻다"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"