คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

묵다, 체류하다

ภาษาไทยพัก

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 묵다, 체류하다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 묵다, 체류하다 ภาษาเกาหลี พัก

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "묵다, 체류하다"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"