คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

명예

ภาษาไทยผู้มีเกียรติ, เกียรติยศ

คำอ่าน [มยอ-งเย]

ตัวอย่าง 명예를 훼손하다 [มยอง-เย-รึล ฮเว-ซน-ฮา-ดา] แปลว่า ทำให้เสียเกียรติยศ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 명예 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 명예 ภาษาเกาหลี ผู้มีเกียรติ, เกียรติยศ คำอ่าน [มยอ-งเย] ตัวอย่าง 명예를 훼손하다 [มยอง-เย-รึล ฮเว-ซน-ฮา-ดา] แปลว่า ทำให้เสียเกียรติยศ

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "명예"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"