คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

독약

ภาษาไทยพิษ

Posted on by Admin

ภาษาไทยยาพิษ

คำอ่าน [โท-กยาก]

ตัวอย่าง 독약을 마시다 [โท-กยา-กึล มา-ชิ-ดา] แปลว่า ดื่มยาพิษ

Posted on by Admin

ภาษาไทยยาพิษ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 독약 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 독약 ภาษาเกาหลี พิษ
  • 독약 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 독약 ภาษาเกาหลี ยาพิษ คำอ่าน [โท-กยาก] ตัวอย่าง 독약을 마시다 [โท-กยา-กึล มา-ชิ-ดา] แปลว่า ดื่มยาพิษ
  • 독약 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 독약 ภาษาเกาหลี ยาพิษ

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "독약"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"