คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

독백하다

ภาษาไทยพูดคนเดียว

คำอ่าน [ทก-เป-คา-ดา]

ตัวอย่าง 혼자서 독백하다 [ฮน-จา-ซอ ทก-เป-คา-ดา] แปลว่า พูดคนเดียว

Posted on by Admin

ภาษาไทยพูดคนเดียว

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 독백하다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 독백하다 ภาษาเกาหลี พูดคนเดียว คำอ่าน [ทก-เป-คา-ดา] ตัวอย่าง 혼자서 독백하다 [ฮน-จา-ซอ ทก-เป-คา-ดา] แปลว่า พูดคนเดียว
  • 독백하다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 독백하다 ภาษาเกาหลี พูดคนเดียว

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "독백하다"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"