คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

노인

ภาษาไทยคนแก่

Posted on by Admin

ภาษาไทยคนแก่, คนชรา

คำอ่าน [โน-อิน]

Posted on by Admin

ภาษาไทยผู้เฒ่า

Posted on by Admin

ภาษาไทยคนชรา

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 노인 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 노인 ภาษาเกาหลี คนแก่
  • 노인 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 노인 ภาษาเกาหลี คนแก่, คนชรา คำอ่าน [โน-อิน]
  • 노인 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 노인 ภาษาเกาหลี ผู้เฒ่า
  • 노인 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 노인 ภาษาเกาหลี คนชรา

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "노인"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"