คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

낭비하다

ภาษาไทยใช้ฟุ่มเฟือย, เปลือง, กินทิ้งกินขว้าง

คำอ่าน [นัง-บี-ฮา-ดา]

ตัวอย่าง 돈을 낭비하다 [โท-นึล นัง-บี-ฮา-ดา] แปลว่า ใช้เงินเปลือง

Posted on by Admin

ภาษาไทยเปลือง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • 낭비하다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 낭비하다 ภาษาเกาหลี ใช้ฟุ่มเฟือย, เปลือง, กินทิ้งกินขว้าง คำอ่าน [นัง-บี-ฮา-ดา] ตัวอย่าง 돈을 낭비하다 [โท-นึล นัง-บี-ฮา-ดา] แปลว่า ใช้เงินเปลือง
  • 낭비하다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 낭비하다 ภาษาเกาหลี เปลือง

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "낭비하다"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"