คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาเกาหลี

거짓말하다

ภาษาไทยโกหก, พูดโกหก

คำอ่าน [คอ-จิด-มัล-ฮา-ดา]

ภาษาไทยโกหก

ภาษาไทยพูดโกหก

 ภาพประกอบ

  • 거짓말하다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 거짓말하다 ภาษาเกาหลี โกหก, พูดโกหก คำอ่าน [คอ-จิด-มัล-ฮา-ดา]
  • 거짓말하다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 거짓말하다 ภาษาเกาหลี โกหก
  • 거짓말하다 ภาษาไทย?, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี 거짓말하다 ภาษาเกาหลี พูดโกหก

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

กล่าว, พูดถึง การพูด คนโกหก ช่างพูด, พูดเป็นต่อยหอย นิสัยการพูด พูด พูดถึง พูดว่า โก้ โมโห, โกรธ โยน, ทุ่ม โยเย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "거짓말하다"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"