คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ไฟดับ

ภาษาเกาหลี정전되다

คำอ่าน [ชอง-จอน-ดเว-ดา]

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี정전되다

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ไฟดับ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ไฟดับ ภาษาเกาหลี 정전되다 คำอ่าน [ชอง-จอน-ดเว-ดา]
  • ไฟดับ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ไฟดับ ภาษาเกาหลี 정전되다

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไฟดับ"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"