คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ไปส่ง

ภาษาเกาหลี배웅하다

คำอ่าน [เพ-อุง-ฮา-ดา]

ตัวอย่าง 손님을 배웅하다 [ซน-นิ-มึล เพ-อุง-ฮา-ดา] แปลว่า ไปส่งแขก

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี배웅 가다

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ไปส่ง ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ไปส่ง ภาษาเกาหลี 배웅하다 คำอ่าน [เพ-อุง-ฮา-ดา] ตัวอย่าง 손님을 배웅하다 [ซน-นิ-มึล เพ-อุง-ฮา-ดา] แปลว่า ไปส่งแขก
  • ไปส่ง ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ไปส่ง ภาษาเกาหลี 배웅 가다

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไปส่ง"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"