คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

แพ้, ตก

ภาษาเกาหลี지다

คำอ่าน [ชี-ดา]

ตัวอย่าง 게임에 지다 [เค-อี-เม ชี-ดา] แปลว่า แพ้การแข่งขัน; 해가 지다 [เฮ-กา ชี-ดา] แปลว่า พระอาทิตย์ตก

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • แพ้, ตก ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี แพ้, ตก ภาษาเกาหลี 지다 คำอ่าน [ชี-ดา] ตัวอย่าง 게임에 지다 [เค-อี-เม ชี-ดา] แปลว่า แพ้การแข่งขัน; 해가 지다 [เฮ-กา ชี-ดา] แปลว่า พระอาทิตย์ตก

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แพ้, ตก"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"