คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

แพร่

ภาษาเกาหลี퍼지다, 확산되다, 전파하다

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • แพร่ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี แพร่ ภาษาเกาหลี 퍼지다, 확산되다, 전파하다

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แพร่"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"