คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

แผ่นดินไหว

ภาษาเกาหลี지진

คำอ่าน [ชี-จิน]

ตัวอย่าง 지진이 일아나다 [ชิ-จิ-นี อี-รา-นา-ดา] แปลว่า เกิดแผ่นดินไหวขึ้นค้น

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี지진

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • แผ่นดินไหว ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี แผ่นดินไหว ภาษาเกาหลี 지진 คำอ่าน [ชี-จิน] ตัวอย่าง 지진이 일아나다 [ชิ-จิ-นี อี-รา-นา-ดา] แปลว่า เกิดแผ่นดินไหวขึ้นค้น
  • แผ่นดินไหว ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี แผ่นดินไหว ภาษาเกาหลี 지진

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แผ่นดินไหว"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"