คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

แผล

ภาษาเกาหลี부상

คำอ่าน [พู-ซัง]

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี상처

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • แผล ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี แผล ภาษาเกาหลี 부상 คำอ่าน [พู-ซัง]
  • แผล ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี แผล ภาษาเกาหลี 상처

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แผล"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"