คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

แปลกหน้า, แปลกที่, ไม่คุ้น

ภาษาเกาหลี낯설다

คำอ่าน [นัด-ซอล-ดา]

ตัวอย่าง 이 도시는 낯설다 [อี โท-ชิ-นึน นัด-ซอล-ดา] แปลว่า เมืองนี้ไม่คุ้น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • แปลกหน้า, แปลกที่, ไม่คุ้น ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี แปลกหน้า, แปลกที่, ไม่คุ้น ภาษาเกาหลี 낯설다 คำอ่าน [นัด-ซอล-ดา] ตัวอย่าง 이 도시는 낯설다 [อี โท-ชิ-นึน นัด-ซอล-ดา] แปลว่า เมืองนี้ไม่คุ้น

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แปลกหน้า, แปลกที่, ไม่คุ้น"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"