คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

แปด, แขน

ภาษาเกาหลี

คำอ่าน [พัล]

ตัวอย่าง 팔이 길다 [พา-รี คิล-ดา] แปลว่า แขนยาว

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • แปด, แขน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี แปด, แขน ภาษาเกาหลี 팔 คำอ่าน [พัล] ตัวอย่าง 팔이 길다 [พา-รี คิล-ดา] แปลว่า แขนยาว

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แปด, แขน"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"