คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

แปดสิบ

ภาษาเกาหลี여든

คำอ่าน [ยอ-ดึน]

ตัวอย่าง 학생이 모두 여든 명이다 [ฮัก-เซ-งี โม-ดู ยอ-ดึน มยอ-งี-ดา] แปลว่า นักเรียนมีทั้งหมดแปดสิบคน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • แปดสิบ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี แปดสิบ ภาษาเกาหลี 여든 คำอ่าน [ยอ-ดึน] ตัวอย่าง 학생이 모두 여든 명이다 [ฮัก-เซ-งี โม-ดู ยอ-ดึน มยอ-งี-ดา] แปลว่า นักเรียนมีทั้งหมดแปดสิบคน

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แปดสิบ"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"