คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

แปด

ภาษาเกาหลี여닯

คำอ่าน [ยอ-ดับ]

ตัวอย่าง 한국에 여덟 번 가다 [ฮัน-กุ-เก ยอ-ดอล พอน คา-ดา] แปลว่า ไปเกาหลีแปดครั้งแล้ว

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี여덟, 팔

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • แปด ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี แปด ภาษาเกาหลี 여닯 คำอ่าน [ยอ-ดับ] ตัวอย่าง 한국에 여덟 번 가다 [ฮัน-กุ-เก ยอ-ดอล พอน คา-ดา] แปลว่า ไปเกาหลีแปดครั้งแล้ว
  • แปด ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี แปด ภาษาเกาหลี 여덟, 팔

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แปด"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"