คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

เพื่อนบ้าน

ภาษาเกาหลี이웃, 옆집

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี이웃

คำอ่าน [อี-อุด]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เพื่อนบ้าน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เพื่อนบ้าน ภาษาเกาหลี 이웃, 옆집
  • เพื่อนบ้าน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เพื่อนบ้าน ภาษาเกาหลี 이웃 คำอ่าน [อี-อุด]

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เพื่อนบ้าน"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"