คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

เพิ่ม, เติม

ภาษาเกาหลี더하다

คำอ่าน [ทอ-ฮา-ดา]

ตัวอย่าง 냉수에 얼음을 더하다 [เนง-ซู-เอ ออ-รือ-มึล ทอ-ฮา-ดา] แปลว่า เติมน้ำแข็งในน้ำเย็น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เพิ่ม, เติม ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เพิ่ม, เติม ภาษาเกาหลี 더하다 คำอ่าน [ทอ-ฮา-ดา] ตัวอย่าง 냉수에 얼음을 더하다 [เนง-ซู-เอ ออ-รือ-มึล ทอ-ฮา-ดา] แปลว่า เติมน้ำแข็งในน้ำเย็น

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เพิ่ม, เติม"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"