คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

เพิ่ม(สูง)ขึ้น

ภาษาเกาหลี상승하다

คำอ่าน [ซัง-ซึม-ฮา-ดา]

ตัวอย่าง 온도가 상승하다 [อน-โด-กา ซัง-ซึม-ฮา-ดา] แปลว่า อุณหภูมิสูงขึ้น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เพิ่ม(สูง)ขึ้น ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เพิ่ม(สูง)ขึ้น ภาษาเกาหลี 상승하다 คำอ่าน [ซัง-ซึม-ฮา-ดา] ตัวอย่าง 온도가 상승하다 [อน-โด-กา ซัง-ซึม-ฮา-ดา] แปลว่า อุณหภูมิสูงขึ้น

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เพิ่ม(สูง)ขึ้น"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"