คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

เพดาน

ภาษาเกาหลี천장

คำอ่าน [ยอน-จัง]

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี천장

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เพดาน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เพดาน ภาษาเกาหลี 천장 คำอ่าน [ยอน-จัง]
  • เพดาน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เพดาน ภาษาเกาหลี 천장

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เพดาน"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"