คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

เผา

ภาษาเกาหลี태우다, 불태우다

ตัวอย่าง 쓰레기를 불태우다 [ซือ-เร-กี-รึล พุล-เท-อู-ดา] แปลว่า เผาขยะ

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี태우다

คำอ่าน [เท-อู-ดา]

ตัวอย่าง 나무를 태우다 [นา-มู-รึล เท-อู-ดา] แปลว่า เผาไม้

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เผา ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เผา ภาษาเกาหลี 태우다, 불태우다 ตัวอย่าง 쓰레기를 불태우다 [ซือ-เร-กี-รึล พุล-เท-อู-ดา] แปลว่า เผาขยะ
  • เผา ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เผา ภาษาเกาหลี 태우다 คำอ่าน [เท-อู-ดา] ตัวอย่าง 나무를 태우다 [นา-มู-รึล เท-อู-ดา] แปลว่า เผาไม้

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เผา"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"