คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

เป่า, พัด

ภาษาเกาหลี불다

คำอ่าน [พุล-ดา]

ตัวอย่าง 바람이 불다 [พา-รา-มี พุล-ดา] แปลว่า ลมพัด

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เป่า, พัด ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เป่า, พัด ภาษาเกาหลี 불다 คำอ่าน [พุล-ดา] ตัวอย่าง 바람이 불다 [พา-รา-มี พุล-ดา] แปลว่า ลมพัด

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เป่า, พัด"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"