คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

เป็นใหญ่เป็นโต

ภาษาเกาหลี출세하다

คำอ่าน [ชุล-เซ-ฮา-ดา]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เป็นใหญ่เป็นโต ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เป็นใหญ่เป็นโต ภาษาเกาหลี 출세하다 คำอ่าน [ชุล-เซ-ฮา-ดา]

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เป็นใหญ่เป็นโต"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"