คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

เป็นอย่างไร?

ภาษาเกาหลี어때요?

คำอ่าน [ออ-เต-โย?]

ตัวอย่าง 이 바지는 어때요? [อี พา-จี-นึน ออ-เด-โย?] แปลว่า กางเกงนี้เป็นอย่างไร

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เป็นอย่างไร? ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เป็นอย่างไร? ภาษาเกาหลี 어때요? คำอ่าน [ออ-เต-โย?] ตัวอย่าง 이 바지는 어때요? [อี พา-จี-นึน ออ-เด-โย?] แปลว่า กางเกงนี้เป็นอย่างไร

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เป็นอย่างไร?"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"