คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

เปิด, เปิดเผย

ภาษาเกาหลี공개하다

คำอ่าน [คง-เก-ฮา-ดา]

ตัวอย่าง 그녀가 애인을 공개하다 [คือ-นยอ-กา เอ-อี-นึล] แปลว่า ผู้หญิงคนนั้นเปิดเผยกับแฟน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เปิด, เปิดเผย ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เปิด, เปิดเผย ภาษาเกาหลี 공개하다 คำอ่าน [คง-เก-ฮา-ดา] ตัวอย่าง 그녀가 애인을 공개하다 [คือ-นยอ-กา เอ-อี-นึล] แปลว่า ผู้หญิงคนนั้นเปิดเผยกับแฟน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เปิด, เปิดเผย"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"