คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

เปิดเผย

ภาษาเกาหลี공개하다

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี노출하다

คำอ่าน [โน-ชุล-ฮา-ดา]

ตัวอย่าง 비밀을 노출하다 [พี-มิ-รึล โน-ชุล-ฮา-ดา] แปลว่า เปิดเผยความลับ

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี들추다

คำอ่าน [ดึล-ชู-ดา]

ตัวอย่าง 남의 잘못을 들추다 [นา-เม ชัล-โม-ซึล ทึล-ชู-ดา] แปลว่า เปิดเผยความผิดของคนอื่น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เปิดเผย ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เปิดเผย ภาษาเกาหลี 공개하다
  • เปิดเผย ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เปิดเผย ภาษาเกาหลี 노출하다 คำอ่าน [โน-ชุล-ฮา-ดา] ตัวอย่าง 비밀을 노출하다 [พี-มิ-รึล โน-ชุล-ฮา-ดา] แปลว่า เปิดเผยความลับ
  • เปิดเผย ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เปิดเผย ภาษาเกาหลี 들추다 คำอ่าน [ดึล-ชู-ดา] ตัวอย่าง 남의 잘못을 들추다 [นา-เม ชัล-โม-ซึล ทึล-ชู-ดา] แปลว่า เปิดเผยความผิดของคนอื่น

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เปิดเผย"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"