คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

เปลี่ยน, แลกเปลี่ยน

ภาษาเกาหลี바꾸다

คำอ่าน [พา-กู-ดา]

ตัวอย่าง 분위기를 바꾸다 [พุน-วี-กี-รึล พา-กู-ดา] แปลว่า เปลี่ยนบรรยากาศ

 ภาพประกอบ

  • เปลี่ยน, แลกเปลี่ยน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี เปลี่ยน, แลกเปลี่ยน ภาษาเกาหลี 바꾸다 คำอ่าน [พา-กู-ดา] ตัวอย่าง 분위기를 바꾸다 [พุน-วี-กี-รึล พา-กู-ดา] แปลว่า เปลี่ยนบรรยากาศ

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

การแลกเปลี่ยน นักเรียนแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เก็บ เก็บ, เก็บไว้ เก็บกวาด เก่ง เปลี่ยน เปลี่ยนเป็น, กลายเป็น เปลี่ยนให้ เปลี่ยนไป แลกเปลี่ยน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เปลี่ยน, แลกเปลี่ยน"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"