คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ภาคแสดง

ภาษาเกาหลี서술어

คำอ่าน [ซอ-ซุ-รอ]

 ภาพประกอบ

  • ภาคแสดง ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ภาคแสดง ภาษาเกาหลี 서술어 คำอ่าน [ซอ-ซุ-รอ]

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

การแสดง ภัยอันตราย ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ ภาคอิสาน ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาพ ภายนอก แสดง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ภาคแสดง"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"