คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย

ภาษาเกาหลี사치스럽다

คำอ่าน [ซา-ชิ-ซือ-รอบ-ตะ]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย ภาษาเกาหลี 사치스럽다 คำอ่าน [ซา-ชิ-ซือ-รอบ-ตะ]

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"