คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ฟัง

ภาษาเกาหลี듣다

คำอ่าน [ทึด-ตะ]

ตัวอย่าง 어머니의 말을 잘 듣다 [ออ-มอ-นี-เอ มา-รึล ชาล ทด-ตะ] แปลว่า เชื่อฟังคุณแม่พูด

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี듣다

ตัวอย่าง 음악을 듣다 [อือ-มา-กึล ทึด-ตะ] แปลว่า ฟังเพลง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ฟัง ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฟัง ภาษาเกาหลี 듣다 คำอ่าน [ทึด-ตะ] ตัวอย่าง 어머니의 말을 잘 듣다 [ออ-มอ-นี-เอ มา-รึล ชาล ทด-ตะ] แปลว่า เชื่อฟังคุณแม่พูด
  • ฟัง ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฟัง ภาษาเกาหลี 듣다 ตัวอย่าง 음악을 듣다 [อือ-มา-กึล ทึด-ตะ] แปลว่า ฟังเพลง

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฟัง"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"