คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ฟอง

ภาษาเกาหลี거품

คำอ่าน [คอ-พุม]

ตัวอย่าง 맥주 거품 [เมก-จู คอ-พุม] แปลว่า ฟองเบียร์

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี거품

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ฟอง ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฟอง ภาษาเกาหลี 거품 คำอ่าน [คอ-พุม] ตัวอย่าง 맥주 거품 [เมก-จู คอ-พุม] แปลว่า ฟองเบียร์
  • ฟอง ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฟอง ภาษาเกาหลี 거품

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฟอง"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"