คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พ่อ

ภาษาเกาหลี아버지

คำอ่าน [อา-บอ-จี]

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี아버지

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พ่อ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พ่อ ภาษาเกาหลี 아버지 คำอ่าน [อา-บอ-จี]
  • พ่อ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พ่อ ภาษาเกาหลี 아버지

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พ่อ"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"