คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พ่นน้ำ

ภาษาเกาหลี물을 뿜다

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พ่นน้ำ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พ่นน้ำ ภาษาเกาหลี 물을 뿜다

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พ่นน้ำ"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"