คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พูดถึง, เรียกว่า

ภาษาเกาหลี일컫다

คำอ่าน [อิล-คอด-ตะ]

ตัวอย่าง 고아의 아버지라고 일컫다 [โค-อา-เอ อา-บอ-จี-รา-โก อิล-คอด-ตะ] แปลว่า เรียกว่าพ่อของเด็กกำพร้า

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พูดถึง, เรียกว่า ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พูดถึง, เรียกว่า ภาษาเกาหลี 일컫다 คำอ่าน [อิล-คอด-ตะ] ตัวอย่าง 고아의 아버지라고 일컫다 [โค-อา-เอ อา-บอ-จี-รา-โก อิล-คอด-ตะ] แปลว่า เรียกว่าพ่อของเด็กกำพร้า

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พูดถึง, เรียกว่า"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"