คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พูดคล่อง, คล่องแคล่ว

ภาษาเกาหลี유창하다

คำอ่าน [ยู-ซัง-ฮา-ดา]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พูดคล่อง, คล่องแคล่ว ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พูดคล่อง, คล่องแคล่ว ภาษาเกาหลี 유창하다 คำอ่าน [ยู-ซัง-ฮา-ดา]

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พูดคล่อง, คล่องแคล่ว"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"